• Piknik Organizacji Pozarządowych zakończony sukesem

    W dniu 23 września 2017 roku odbył się Piknik Organizacji Pozarządowych, który  zakończył się sukcesem naszgo Stowarzyszenia.Zdobyliśmy I miejsce w konkursie na najciekawsze stoisko.Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy odwiedzili nas i wsparli działalność  Stowarzyszenia.Ogromne podziękowania dla Pani Prezes za organizację stoiska oraz członkom Stowarzyszenia za zaangażowanie.