• Łotwa Daugavpils 1-3 maja 2015r.

    W dniach 1-3 maja ZPiT Hajduki wziął udział w Festiwalu Folkloru „Polski Folklor w Łatgalii” . Po festiwalu w pamięci pozostaną nam wspaniali ludzie i cudowne wspólne koncerty. Na Łotwie Pokazaliśmy tańce rzeszowskie, lubelskie, sądeckie oraz kujawiaka z oberkiem. Widownią była zazwyczaj łotewska polonia. Poza tym wzięliśmy udział we mszy św. w polskim kościele parafialnym, złożeniu kwiatów pod pomnikiem upamietniającm przynależność ziem Łotewskich do Polski oraz korowodzie ulicami Daugavpils. Na zakończenie festiwalu zostaliśmy obdarowani pamiątkowym dyplomem  z rąk Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Łotewskiej P. Ewy Dębskiej.


    linki o festiwalu:

    http://www.grani.lv/daugavpils/53575-programma-akcenty-polskie-vypusk-216-video.html

    http://www.ryga.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/majowka_w_daugavpils_pod_znakiem_polskiego_folkloru


    Foto relacja w zakładce galeria.