• Dziecięcy Konkurs Tańca Ludowego o Puchar Małego Hajduka

  regulamin konkursu:  Dziecięcy Konkurs Tańca Ludowego

  "O Puchar Małego Hajduka"

   

  R E G U L A M I N

   

  I. TERMIN I MIEJSCE KONKURSU

  Dziecięcy Konkurs Tańca Ludowego "O Puchar Małego Hajduka" odbędzie się  22 kwietnia 2015r. o godz. 16 00w Oświęcimskim Centrum Kultury.

   

  II. INFORMACJE OGÓLNE

  Organizatorem Dziecięcego Konkursu Tańca Ludowego "O Puchar Małego Hajduka", zwanego dalej konkursem, jest Reprezentacyjny Zespół Pieśni i Tańca Miasta Oświęcim „Hajduki” działający przy Oświęcimskim Centrum Kultury w Oświęcimiu zwany dalej Organizatorem.

   

  III. CELE IMPREZY

  Celem imprezy jest:

  - propagowanie polskiej sztuki i muzyki ludowej wśród dzieci w  wieku   

    przedszkolnym z terenu miasta Oświęcim,

  - prezentacja dorobku artystycznego przedszkoli.

   

  IV. UCZESTNICY

  W konkursie  mogą wziąć udział wszystkie zespoły działające przy przedszkolach na terenie miasta Oświęcim, prezentujące program kultury ludowej z wybranego przez siebie regionu Polski.

   

  V. SZCZEGÓŁOWE ZASADY UDZIAŁU

  1. Zespoły prezentują tańce i pieśni ludowe z wybranego przez siebie regionu

      Polski.

  2. W konkursie mogą wziąć udział zespoły taneczne dzieci do lat siedmiu.

  3. Liczba dzieci w zespole nie może być mniejsza niż 8 i większa niż 24.

  4. Program zespołu powinien trwać od 5 do 10 minut.

  5. Program powinien zawierać przynajmniej jedną pieśń/przyśpiewkę

      z wybranego regionu Polski.

  6. Zespoły nieposiadające charakterystycznych dla danego regionu strojów  

     ludowych mogą występować w strojach zastępczych tj. dziewczynki-

     jednakowe bluzeczki i spódniczki; chłopcy- jednakowe koszule i spodnie.

  7. Wypełnioną kartę zgłoszenia zawierającą  szczegółowe informacje na temat s  

      programu artystycznego (prezentowany region, czas trwania programu, liczba

      dzieci w zespole, nazwiska  opiekunów)  oraz płytę CD z materiałem   

      muzycznym) należy dostarczyć do sekretariatu Oświęcimskiego Centrum

      Kultury (32-602 Oświęcim, ul. Śniadeckiego 24)  lub przesłać drogą

      elektroniczną na adres: marekpociennik@interia.pl najpóźniej  do 8 kwietnia

      2015r.

   

  VI. KRYTERIA OCENY

  Ocenie Jury podlegać będą:

  - muzykalność

  - styl i charakter tańca

  - technika taneczna

  - ogólny wyraz artystyczny.

   

  VII. ZWYCIĘZCY I NAGRODY KONKURSU

  1.W wyniku głosowania jury wyłoni zwycięzcę konkursu, który otrzyma „Puchar Małego Hajduka” oraz słodkie upominki.

  2.Wszystkie zespoły biorące udział w konkursie otrzymają pamiątkowe statuetki       dyplomy oraz słodkie upominki.

   

  W szczególnych przypadkach (np. czas występu, ilość tancerzy, inne) jury konkursu może wyrazić zgodę na drobne odstępstwa od regulaminu. Zespoły mogą prezentować program z poprzedniego konkursu.